Wilbrink Web


Begrippen

In het stamboomonderzoek komt een aantal begrippen voor, waarvan het handig is als je de betekenis kent. Veel gebruikte vormen van onderzoek zijn :


Genealogie

Dit is een zeer veel gebruikte vorm van onderzoek. Ook mijn stambomen zijn zo opgebouwd. In dit onderzoek wordt de lijn van alleen de mannelijke nakomelingen van n voorouder gevolgd. Kinderen van vrouwelijke - bijvoorbeeld - Wilbrinken worden niet in de stamboom opgenomen; hun echtgenoten wl.

Parenteel

In deze vorm van onderzoek worden lle nakomelingen van een persoon beschreven, dus ook die van vrouwelijke nakomelingen, die - in mijn geval - geen Wilbrink heten. Het is een zeer gedetailleerde vorm van onderzoek, maar geeft wel een volledige beschrijving iemands nakomelingen.

Kwartierstaat

Dit is een overzicht van alle voorouders van een persoon in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal voorouders: het begint met 2 ouders, dan 4 grootouders, 8 overgrootouders enzovoort. De nummering is als volgt : zelf ben je nummer 1, je vader is nr 2, je moeder nr 3, grootvader van vaderskant is nr 4 en zijn vrouw nr 5, grootouders van moederskant zijn de nrs 6 en 7 enzovoort.

Stamreeks

Hierbij ga je uit van n voorouder in de rechte mannelijke lijn, dus van vader op zoon. Per generatie wordt slechts n voorouder genoemd en dus niet alle nakomelingen. Als het om de herkomst van de familie gaat, is dit een effectieve vorm.